"Säker är man ju aldrig": om riskbedömningar, skepsis och förtroende för handel och bankärenden via Internet

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Denna rapport är ett försök att skissera en bild av hur människors uppfattningar och föreställningar om ekonomiska transaktioner via Internet skapas, vidmakthålles och förändras, samt hur dessa kan sättas i samband med den massmediala diskursen i ämnet. Rapporten är i första hand en litteraturstudie. Men den innehåller också exempel och tolkningar från tre parintervjuer där paren har skiftande erfarenheter av Internet och e-handel. I genomgången av litteraturen riktas uppmärksamheten främst mot tre områden: risk och riskbedömningar, massmediernas betydelse för människors upplevelser av risk samt dimensionerna av förtroende och skepsis. Kortfattat ges även en bakgrundsbild av informationssamhället och Internethandeln.

  Original languageSwedish
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameResearch report in sociology
  No.2002:2
  ISSN (Print)1651-596X

  Swedish Standard Keywords

  • Law and Society (50502)

  Cite this