Abstract

Tidskriften Sömn och Hälsa ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa. Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access via databasen Diva. 

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Edition2
ISBN (Print)978-91-87973-40-6
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameKristianstad University Press
No.2
ISSN (Print)2003-234X

Swedish Standard Keywords

  • Health Sciences (303)

Cite this