Abstract

Tidskriften Sömn och Hälsa ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa. Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access.

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherHögskolan Kristianstad
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameKristianstad University Press
No.5:2021

Swedish Standard Keywords

  • Health Sciences (303)

Cite this