Sagolik NO och teknik: Skönlitteratur i undervisningen

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Sagolik NO och teknik ger dig boktips och textutdrag för arbete med skönlitteratur i NO- och teknikundervisningen på låg- och mellanstadiet. Boken ger dig också konkreta exempel på hur det arbetet kan läggas upp och genomföras.

Genom läsning, samtal och skrivande får eleverna sätta ord på sina tankar och göra kopplingar till det naturvetenskapliga och tekniska. De nya kunskaperna omsätter de genom skapande och experimenterande.

De skönlitterära texterna kan trigga elevernas nyfikenhet och utveckla deras skolspråk samtidigt som de utgör en alternativ ingång till NO-ämnena och tekniken.

Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur
Number of pages108
ISBN (Print)9789144172637
Publication statusPublished - 2024

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this