Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet

Maria Rosberg, Margareta Ekborg, Malin Ideland, Britt Lindahl, Claes Malmberg, Christina Ottander

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Hur farligt är det att sola? Är ekologisk mat alltid det bästa alternativet? Är det bra att ta fem kronor extra betalt för plastkassarna i affären? Vilka konsekvenser får den globala uppvärmningen och vad kan vi göra som individer och på ett strukturellt plan? Den här typen av frågor möter eleverna: samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Denna bok erbjuder både en teoretisk ram och konkreta exempel på hur man kan arbeta med SNI i grund- och gymnasieskolan.

Genom att stödja eleverna i att utveckla kompetenser som att formulera frågor, arbeta källkritiskt, planera undersökningar samt värdera resultat och information, stärker lärare elevernas möjligheter att använda sina kunskaper i samhällslivet. Författarna har under tre år bedrivit ett forskningsprojekt om SNI i grundskolan. Erfarenheter och resultat från detta projekt ligger till grund för boken som riktar sig till lärarstudenter och lärare i både grund- och gymnasieskola.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherGleerups Utbildning AB
Edition2
ISBN (Print)978-91-40-69555-0
Publication statusPublished - 2016

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Keywords

  • science education
  • socio scientific issues
  • ssi

Cite this