Samverkan högskola – skola

Barbro Grevholm, Tomas Wennström

  Research output: Contribution to journalArticle

  Abstract

  På många håll diskuteras hur man skall få en ökad forskningsanknytning i skolan. Tätare kontakter mellan lärare och forskare skulle utan tvekan ha stort värde för båda. Här presenteras en modell för ett samarbete i matematikdidaktik.

  Original languageSwedish
  Pages (from-to)30-31
  Number of pages1
  JournalNämnaren tidskrift för matematikundervisning
  Issue number3
  Publication statusPublished - 1998

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this