Sexögonspindlarnas utbredning och konkurrensförhållande i Sverige

Hans E. Lindqwist

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

12 Downloads (Pure)

Abstract

I Sverige finns det två arter av familjen Segestriidae, sexögonspindlar, Segestria senoculata (allmän sexögonspindel) och Segestria bavarica (kustsexögonspindel). Arterna verkar dela samma habitat, men med olika utbredning. Detta arbete beskriver faktorer som påverkar utbredningen, utbredningen i Sverige och undersöker arternas liv och konkurrens för mat och skydd. Genom studier av tidigare arbeten och egna undersökningar har gett svar på ett antal frågor. Arterna konkurrerar sällan i naturen och deras habitat är sällan domsamma. Detta förklaras av att S. bavarica oftast lever i varmare mer utsatta lokaler än S. senoculata. Den nordligaste utbredningen av S. senoculata har flyttats och nya lokaler i Medelpad och Ångermanland har upptäckts. Den hittills nodligaste lokalen för S. bavarica hav också upptäckts i tillägg till ett antal andra nya lokaler i Sverige. Detta ger ny information om arterna, bland annat deras ömsning och när dom blir könsmogna. Dessutom visas hur habitaten blir mer specialiserade i dom nordligaste lokalerna. S. bavarica finns bara i steniga habitat nära kontakt med havet, och S. senoculata i solexponerade stenmurar vid kusten. Individer från båda arterna har studerats både i naturen och i fångenskap med olka metoder och experiment.

Original languageSwedish
No.1
Specialist publicationTsunami
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Natural sciences (1)

Cite this