Shared reading, singing and eating - and no sharing at all

  Research output: Contribution to conferenceOral presentationpeer-review

  Abstract

  Ovanstående rubrik är namnet på ett pilotprojekt vid Högskolan Kristianstad. Deltagare är utöver undertecknad Erika Hansson, fil dr i psykologi och gymnasielärare.

  Syftet är att undersöka de känslomässiga effekterna av ett Shared-Reading-projekt i grupper med ungdomar som redan samarbetar på andra sätt i sina gymnasieutbildningar.

  Avsikten är att i likhet med ett forskningsprojekt vid namn SHARP (Shared Reading After Pain Rehabilitation) kombinera en undersökning av det gemensamma litterära meningsskapandets process och praktik, i samband med en Shared Reading-aktivitet, med olika psykologiska mätningar samt gruppintervjuer.

  Teoretiskt perspektiv och metodologiska begrepp till processanalysen hämtar vi främst från den litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska receptionsforskningen såsom Judith Langer och Rita Felski. Men tanken är också att kunna visa på både likheter och skillnader mellan å ena sidan föreställningsbyggande, Envisionment Building, och å andra sidan mentalisering och Mentalizing Based Therapy. I båda fallen handlar det om att stärka förmågan till inlevelse och förståelse för såväl andras som egna känslor och reaktioner. Vi är därför övertygade om att det finns många spännande vetenskapliga broar att bygga mellan litteraturdidaktik och terapi/psykologisk teori. 

  Till skillnad från SHARP vill vi emellertid undersöka och försöka särskilja vad som är Sharing och vad som är Reading. Vi vill helt enkelt jämföra vad det är som skiljer Shared Reading från andra möjliga delade aktiviteter, som vi tänker också rimligen borde kunna ha olika psykologiskt gynnsamma effekter.

  Enligt Michel Tomasello är det människans förmåga till ”shared attentions” och ”shared intentions” som gör oss till just människor ur ett såväl evolutionärt som utvecklingspsykologiskt perspektiv (Tomasello 2018).

  Till skillnad från SHARP, som har till syfte att undersöka huruvida Shared Reading påverkar smärtpatienters upplevelse av smärta samt förmåga till mentalisering, vid Region Skåne, kommer vi att förlägga vår studie till två olika gymnasieskolor i Lunds kommun. 

  Original languageSwedish
  Publication statusPublished - 2019
  EventLDN2019: Litteraturstudiers samhällsrelevans, Högskolan i Dalarna, Falun den 7-8 november 2019 -
  Duration: 1980-Jan-01 → …

  Conference

  ConferenceLDN2019: Litteraturstudiers samhällsrelevans, Högskolan i Dalarna, Falun den 7-8 november 2019
  Period80-01-01 → …

  Swedish Standard Keywords

  • Humanities and the Arts (6)

  Cite this