Självskattad hälsa och förekomst av utmattningstecken bland Svenska skolledare: Tvärsnittsresultat från 2018 och 2019

Roger Persson, Ulf Leo, Inger Arvidsson, Kerstin Nilsson, Kai Österberg, Carita Håkansson

Research output: Book/ReportReport

59 Downloads (Pure)

Abstract

I denna rapport redovisas delresultat från ett treårigt forskningsprojekt somfinansieras av AFA-försäkringar. Projektet heter ”Skolledares arbetsmiljö: Ettprojekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa,personalrörlighet och förbättringspotential”. Projektet är ett tvärvetenskapligtsamarbete mellan Avdelningen för arbets- och miljömedicin (AMM) ochInstitutionen för psykologi (IfP) vid Lunds Universitet samt Centrum förskolledarutveckling vid Umeå Universitet.I rapporten redovisas tvärsnittsresultat från totalt 2749 skolledare sombesvarade en webbenkät åtminstone en gång något av åren 2018 (n=2274) och2019 (n=1959). Fokus ligger på att belysa skolledarnas självskattade hälsa samtatt värdera hur stor andel av skolledarna som uppvisar tidiga tecken påutmattning eller uttalade tecken på utmattning. Om hänsyns tas tillundersökningens begräsningar, visar resultaten att cirka 20-25% av skolledarnaligger i riskzonen för att utveckla UMS om deras situation blir varaktig.Samtidigt rapporterar majoriteten av skolledarna sin allmänhälsa som god ellermycket god.
Original languageSwedish
PublisherArbets- och miljömedicin Syd
Number of pages32
Edition3
Publication statusPublished - 2020-May-27

Swedish Standard Keywords

  • Occupational Health and Environmental Health (30303)

Cite this