Slutexamination i samtliga professionsutbildningar? antaganden och förutsättningar för kvalitetssäkring av anställningsbarhet : rapport i forskningsmiljön Forskning om verksamhetsförlagd utbildning

  Research output: Book/ReportReport

  8 Downloads (Pure)

  Abstract

  I föreliggande rapport presenteras resultatet av en metautvärdering av vetenskapliga artiklar som problematiserar examinationsformen Klinisk slutexamination. Förenklat syftar den kliniska slutexaminationen till att mäta och säkra att studenten förmår integrera teori med praktik. Syftet med metautvärderingen är att pröva idén om något motsvarande klinisk slutexamination är tillämpbart på Högskolans övriga professionsutbildningar. Mot bakgrund av behovet hos Högskolan Kristianstad som utbildningsanordnare att kunna påvisa att studenten förmått integrera teori med praktik under utbildningen, placeras studiet av den kliniska slutexaminationen i ett kvalitetssäkringssammanhang. Målet är att kunna dra slutsatser om ifall Klinisk slutexamination är ett angreppssätt och en metod som kan borga för hög kvalitet, d.v.s. säkerställa att utbildningarna utvecklar anställningsbara studenter.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherHögskolan Kristianstad
  Publication statusPublished - 2011

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this