Speciallärare i särskolan: en profession i gränslandet mellan policy och praktik

Research output: Book/ReportReport

19 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet är att analysera vad som kännetecknar speciallärare i särskolansarbete och uppdrag och vilken samverkan de bedriver inom ochutanför grund-och gymnasiesärskolan och vilka andra aktörer desamarbetar med. Efter det att Lgr 11 infördes finns ett utökat fokuspå akademiska färdigheter i särskolan, vilket ställer nya krav på lärarnaskompetens. Speciallärare med examen från tre universitet isödra Sverige deltog i enkätstudien. Resultaten visar att en majoritetav de svarande har lång erfarenhet innan de började sin utbildningtill speciallärare. De beskriver mötet med eleverna i klassrummetsom en viktig del av sitt arbete och uppdrag. Handledning eller ämnesutvecklingförekommer men inte i samma utsträckning somklassrumsundervisning. Samarbete med professionella utanförsärskolan är vanligt. En slutsats är att specialläraren har många samarbetspartners,besitter olika färdigheter och en majoritet fortsättersom klasslärare efter examen.

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
ISBN (Electronic)978-91-87973-27-7
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
No.18
ISSN (Print)2000-0022

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this