Språket, människan och världen: människans språk 1-2

Victoria Johansson (Editor), Gerd Carling (Editor), Arthur Holmer (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology

Abstract

Språket, människan och världen är en introduktion till lingvistik,utvecklad för gymnasiekurserna Människans språk 1 och 2 på det humanistiska programmet.

I läromedlet lotsas eleverna genom språkvetenskapens olika delar.Här presenteras grunderna i ämnet, liksom den nyaste forskningen. Tanken är att eleverna ska få stifta bekantskap med en bred palett av språklig allmänbildning, snarare än detaljer om enskilda språk.I 15 kapitel behandlas språket som system (ljudsystem,böjningssystem, satsbyggnad, skriftsystem), språkets sociala,psykologiska, historiska och biologiska aspekter, språkinlärning,språkteknologi, psykolingvistik och läs- och skrivforskning samt olika metoder för att undersöka språk.Med många exempel illustreras världens språkliga mångfald och var svenskan placerar sig i denna mångfald.I läromedlets digitala del finns faktafördjupningar, interaktiva övningar m.m. samt en digital version av boken inläst med textföljning.Språket, människan och världen är skriven av ett tjugotal författare, verksamma som lärare, forskare och doktorander i lingvistik och närbesläktade ämnen vid Lunds universitet.

Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
ISBN (Print)9789144083391
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • General Language Studies and Linguistics (60201)

Cite this