Stödet till personalen vid vård- och omsorgsboende är avgörande för deras möjlighet att möta äldre personers situation och behov

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSwedish
Pages (from-to)16-19
Number of pages3
JournalTidningen Ä, en tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård
Issue number4
Publication statusPublished - 2013

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this