The Incel World View: How Many Elliot Rodgers are there on an Incel Forum?

Anna Blom Kemdal, Marcus Wallin

Research output: Contribution to conferenceOral presentation

Abstract

Skriftlig kommunikation från två typer av Reddit forum - Incels och Politics - jämfördes med varandra och med massmördaren Elliot Rodgers skriftliga manifest. Onlinespråk analyserades med LIWC (Linguistic Inquiry Word Count). Data analyserades med ROC-curve och AUC-curve. Linguistiska variabler som var respresentativa för en incel världsåskådning identifierades, en världsåskådning med socio-biologiska, pseudovetenskapliga teorier och negativa antaganden, uttryckta med ett tydligt stereotypiskt dehumaniserande språk, speciellt gällande kvinnor. Detta är i linje med tidigare studier av incels typiska lingvistiska och psykologiska begrepp. ICC (Intraclass correlation coefficient) användes för att undersöka likheter mellan incels, politics och Elliot Rodger. Det fanns stöd för en viss skillnad o absoluta skillnader mellan Incels och Elliot Rodger å ena sidan och Politics och Elliot Rodger å den andra. Incels visade likheter med Elliot Rodger och använde språk som tidigare forskning identifierat som riskbeteende, kopplat till ensamma våldsverkare. Resultaten är preliminära men visar att det finns behov av ytterligare forskning om incels språk och psykologi, för att medverka till att identifiera individer som riskerar att begå våldsamma brott.
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2024-Jan-24

Swedish Standard Keywords

  • Psychology (501)

Cite this