Titta, nu antecknar han! Om skämtsamma observationer av en observatör

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in bookpeer-review

Abstract

Joakim Thelander uppehåller sig vid forskarrollen i sitt kapitel, som handlar om hur observerade fältmedlemmar själva observerar. Med hjälp av exempel från en rad forskningsprojekt med just observationsmaterial i centrum analyserar Thelander hur han som forskare har granskats och uppmärksammats på olika sätt. Att bli föremål för skämt och ifrågasättanden, att bli uppmanad att anteckna vissa saker eller att överhuvudtaget bli synliggjord trots att man anstränger sig för att synas så lite som möjligt - den typen av metodologisk erfarenhet står i centrum för kapitlet. Thelander uppmärksammar interaktionen mellan forskare och fält, men också interaktionen mellan fältets medlemmar och forskningsmetoden som sådan. När de observerade observerar observatören blir nämligen etnografin i någon mån demaskerad och avslöjad.
Original languageSwedish
Title of host publicationDen empiriska glädjen
Subtitle of host publicationEn vänbok till Malin Åkerström
EditorsErika Andersson Cederholm, Katarina Jacobsson, David Wästerfors
Place of PublicationLund
PublisherDepartment of Sociology, Lund University
Pages277-286
Number of pages10
ISBN (Electronic)978-91-7267-477-6
ISBN (Print)978-91-7267-476-9
Publication statusPublished - 2023-Sept-28

Swedish Standard Keywords

  • Sociology (504)

Cite this