Tonåringars sexuella självkänsla vid 16 och 18 års ålder

Cornelia Wulff, Chris Magnusson

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

Abstract

Vi har begränsad kunskap om hur den sexuella självkänslan utvecklas och vad den betyder för en positiv utveckling av ett sexuellt själv. Detta kapitel är ett försök att belysa hur tonåringar skapar och utvecklar sin sexuella självkänsla. Vid 18 års ålder har både flickor och pojkar en stark sexuell säkerhet och medvetenhet om sin egen sexualitet. Framför allt flickor utvecklade en positiv sexuell självkänsla och att vara ett subjekt än vad pojkar gjorde. Pojkar gav mer uttryck för tvivel och osäkerhet.
Original languageSwedish
Title of host publicationUngdomar, sexualitet och relationer
EditorsChris Magnusson, Elisabet Hägglund-Nordin
PublisherStudentlitteratur
Pages107-120
Edition2
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Psychology (50101)

Cite this