26 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten består av tre fristående artiklar som skrivits inom ramen för Skolverkets kompetensutvecklingssatsning "Specialpedagogik för lärande". 

Den första artikeln beskriver specialpedagogikens utveckling i Sverige under ca 100 år med fokus på hur stöd till elever organiserats. 

Den andra artikeln sammanfattar några skolutvecklingsprojekt som arbetat framgångsrikt med inkludering och att skapa tillängliga lärmiljöer. 

Den tredje artikeln belyser och ger exempel över hur undervisning kan anpassas efter eleverna och bidra till undervisningen blir meningsfull, hanterbar och begriplig. 

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
ISBN (Electronic)978-91-87973-26-0
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
No.14
ISSN (Print)2000-0022

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this