Tvärkulturella studier

Pernilla Ny (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology

Abstract

I denna bok presenteras olika tvärkulturella perspektiv som hjälper studenter och andra intresserade att nå kunskap om hur kulturell bakgrund, både den egna och andras, kan spela roll vid inhämtande av data. Författarna delar med sig av sina välgrundade erfarenheter som forskare inom vården. De visar hur man kan planera och genomföra undersökningar med informanter från minoritetsgrupper som annars har svårt att göra sig hörda genom att ta hjälp av nyckelpersoner och tolkar. De visar också hur man kan genomföra studier utomlands. Men det är inte bara en fråga om praktiska lösningar, utan författarna ger även redskap för den (själv)kritiska reflektion som krävs för tillförlitlig tvärkulturell forskning.

Boken riktar sig till studenter, forskare och yrkesverksamma som intresserar sig för hur vården kan utvecklas och förbättras för alla, oavsett bakgrund.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherGleerups Utbildning AB
ISBN (Print)978-91-40-67802-7
Publication statusPublished - 2014

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this