Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Abstract

Enligt Högskolelagen skall högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling. FNs Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål belyser ytterligare högskolornas roll att utveckla och sprida kunskap om hållbar utveckling. Det ställs dock krav på högskolelärares insikter kring hållbarhetsbegreppet och iscensättandet av dess flervetenskaplighet i undervisningssituationen. Den här artikeln beskriver en fakultetsövergripande högskolepedagogisk kurs, Undervisning för hållbar utveckling, med dessa krav som utgångspunkt. Kursens genomförande och design presenteras, liksom syfte och lärdomar.

Original languageSwedish
JournalHögre Utbildning
Volume10
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this