Abstract

Genom ett flerårigt projekt studeras modellbaserad undervisning och lärande i förskolor av kemiska reaktioner och fysikaliska fenomen relaterat till hållbarhet i samhällsfrågor. Forskare arbetar tillsammans med ledning och personal vid förskolor i ett skolområde. Undervisning och lärandeprocesser med och utan stöd av modern informationsteknik implementeras och analyseras. Projektet syftar till att utveckla en teoretisk ram för analys av olika erfarenheter under kemi- och fysikunder­visning i förskolan med fokus på lärarens förhållningssätt och barns agerande. I samverkan utvecklas nuvarande kunskap om hur ny digital teknik kan användas för att stödja samarbete och lärande om kemiska processer och fysikaliska fenomen relaterade till barns vardag och dagens samhälle. 

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2018
EventNationell ämnesdidaktisk konferens 2018, Högskolan Kristianstad -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferenceNationell ämnesdidaktisk konferens 2018, Högskolan Kristianstad
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this