Våldsutsatthet bland kvinnor som vänder sig till psykiatrisk vård

Anita Bengtsson Tops

  Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

  77 Downloads (Pure)

  Abstract

  Hot och våld som riktas mot kvinnor med psykisk sjukdom är vanligt förkommande i vårt samhälle i dag och medför att kvinnornas psykiska hälsa och självkänsla försämras. För att tillgodose deras behov av vård och stöd måste personal inom det samhällsbaserade vård- och stödsystemet i större utsträckning än vad som görs i dag ställa frågor om utsatthet samt informera om hjälp som finns att tillgå. Dessutom behöver personal utbildning för att bättre förstå bakomliggande orsaker till våld mot dessa kvinnor samt hur de på bästa sätt ska bemötas. För att personal ska kunna tillgodose behov hos våldsutsatta kvinnor med psykisk sjukdom måste verksamhetsledningen oavsett beslutsnivå legitimera personalens arbete med denna grupp kvinnor.

  Original languageSwedish
  Title of host publicationAtt fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
  Place of PublicationUppsala
  PublisherNationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
  Pages159-166
  Number of pages7
  Publication statusPublished - 2010

  Publication series

  NameNCK-rapport
  Number2010:4
  ISSN (Print)1654-7195

  Swedish Standard Keywords

  • Psychiatry (30215)

  Cite this