Vad är bra undervisning?

Eva Nikolajsen

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

34 Downloads (Pure)

Abstract

I centrum för mitt intresse står elevers erfarenheter av undervisning med utgångspunkt i en livsvärldsontologisk ansats. I en empirisk undersökning studeras hur elever, utifrån sin erfarenhet beskriver sina föreställningar om undervisning. Artikeln redovisar en intervjuundersökning med 30 elever i två sydsvenska samhällen. Eleverna som går i årskurserna sex och sju har ombetts att försöka definiera vad de menar med bra undervisning. Elevernas svar har kategoriserats i faktorer som eleverna menar direkt berör läraren och lärarens agerande; faktorer som de menar bara indirekt berör läraren; resultat av undervisningen samt elevmedverkan. Resultatet visar bland annat att läraren, och framför allt lärarens engagemang, har mycket stor betydelse i undervisningen. Analysen av resultaten omfattar också vilka källor eleverna säger sig ha, och vilka källor som det, eleven ovetandes, framgår av materialet att de har för sina uppfattningar om vad som är bra undervisning. Detta kommer att undersökas utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där bland annat Bourdieus reproduktionsteori tillämpas.

Original languageSwedish
Title of host publicationForskningsarbete pågår
Subtitle of host publicationNationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA)
EditorsErixon , Per-Olof
Place of PublicationUmeå
PublisherUmeå universitet
Pages249-259
Number of pages10
ISBN (Print)91-7305-900-5
Publication statusPublished - 2005
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this