Vad får tandhygienister göra? ny studie visar tandläkarnas syn på tandhygienisternasbehörighetsområden och yrkesutövande

Carin Klefbom, Claes-Göran Wenestam, Maude Wikström

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  8 Downloads (Pure)

  Abstract

  För att kunna fördela arbetsuppgifterna på en tandvårdsklinik på ett rationellt och patientsäkert sätt måste de olika personalkategorierna ha god kännedom om varandras behörighet och kompetensområden. Resultatet av denna studie visar att tandhygienistyrket behöver tydliggöras mer och att tandläkarnas kännedom om tandhygienistens behörighet och kompetens behöver förbättras. Det framgår av den enkät som sändes till 100 slumpmässigt utvalda tandläkare. Enkäten innehöll frågor om de legitimerade tandhygienisternas behörighet, tandläkarnas erfarenheter av de arbetsuppgifter som tandhygienisterna utför samt tandläkarnas ståndpunkt i diskussionen om tandhygienisternas framtida behörighet. Av de 65 tandläkare som besvarade enkäten svarade endast två rätt på samtliga frågor om tandhygienisternas behörighet.

  Original languageSwedish
  Pages (from-to)66-73
  Number of pages7
  JournalTandläkartidningen
  Volume97
  Issue number10
  Publication statusPublished - 2005

  Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)
  • Social Sciences (5)

  Cite this