Verksamhetsrapport: VFU-forskningen 2012: Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande

  Research output: Book/ReportReport

  9 Downloads (Pure)

  Abstract

  Plattformen är ett led i Högskolan Kristianstads satsning på anställningsbarhet. Detta är en rapport från plattformens fjärde år med en sammanställning av de fyra årens sammanlagda verksamhet i bilagor.

  Plattformen hade i slutet av 2012 19 pågående projekt med 23 deltagare. 14 seminarier har hållits i seminarieserien, som samlar en bred representation från olika programområden och discipliner. I snitt har seminarierna haft 19 deltagare. Plattformen har under 2012 dragit in 3 miljoner i externa medel. Ingen refereegranskad artikel har publicerats under året. Fyra artiklar är emellertid accepterade för publicering under 2013. Vidare har fyra artiklar som inte är refereegranskade publicerats. Härutöver har 23 externa presentationer gjorts genom t.ex. konferensbidrag, bokkapitel, icke refereegranskade artiklar och debattartiklar. Totalt har forskningen kommunicerats 56 gånger under året.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherHögskolan Kristianstad
  Publication statusPublished - 2013

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this