Ämnesinriktad lek i förskolan
: Kvalitativ fallstudie av hur förskollärare kombinerar lek och ämnesinnehåll

 • Helen Nilsson
 • Anna Rudén

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2012-Dec-06
  Original languageSwedish
  SupervisorCharlotte Tullgren (Supervisor) & Håkan Sandgren (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '