”[…] är det jag som ska vara hållbar eller är det mitt arbetsliv som ska vara hållbart?”
: En kvalitativ studie som genom fotoelicitering undersöker anställdas uppfattning av hållbart arbetsliv i praktiken

  • Hanna Kjellvåg
  • Jessika Olsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorCornelia Wulff Hamrin (Supervisor), Elin Ekelund (Supervisor) & Ulf Ericsson (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this

'