Är det något du försöker säga?Förskollärarens uppfattning av sina kompetenser att möta nyanlända barn i förskoleklass

 • Emma Kanakis
 • Maria Svensson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2016-Dec-20
  Original languageSwedish
  SupervisorCharlotte Tullgren (Supervisor) & Elisabeth Porath Sjöö (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '