Är det nationella provet stressframkallande? - en enkätstudie om hur elever i årskurs 5 känner inför det nationella provet i matematik

 • Carolin Ericsson
 • Johanna Hansson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '