Är rika barn smartare än fattiga barn?
En samhällsvetenskaplig intervjustudie om elevers socioekonomiska bakgrund kopplat till motivation i den senmoderna skolan

  • Joel Abraham

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Dec
Original languageSwedish
SupervisorStaffan Stranne (Supervisor) & Lars Andersson Hult (Examiner)

Educational program

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'