Är verkligheten indelad i ämnen? - en undersökning av elevers upplevelser av ämnesövergripande arbetssätt i tematisk form

 • Sara Ahlberg
 • Jennie Stenebo

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2004-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '