Åtgärdsförslag för minskad spridning av mikroplaster från konstgräsplaner till vattenmiljöer.
risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  • Malin Nilsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2021-Jun-30
Original languageSwedish
SupervisorHristina Bodin (Supervisor), David Thorstensson (Supervisor) & Lennart Mårtensson (Examiner)

Educational program

  • Environmental Strategist - Soil, Water and Urban Development

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Environmental Sciences (10502)

Cite this

'