257 svensklärares arbete med läsning
: svensklärares egen uppfattning av hur och hur mycket de arbetar med läsning av skönlitteratur i årskurs F-6

  • Sara Axved

Student thesis: Master, one year

Date of Award2020-Jun-09
Original languageSwedish
SupervisorAnna Smedberg Bondesson (Supervisor) & Joachim Liedtke (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)
  • Languages and Literature (602)
  • Pedagogy (50301)
  • Didactics (50302)
  • Learning (50303)

Cite this

'