4 kap. 2§ Socialtjänstlagen, varför och till vad?
: en deskriptiv studie av bifall och riktlinjer.

 • Anna Ericsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2015-Feb-25
  Original languageSwedish

  Educational program

  • Social Work Study Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Social Work (50402)

  Cite this

  '