Abakus i undervisningen
: en kvalitativ studie som synliggör lärares erfarenheter med abakus

  • Malin Andersson
  • Robin Lillienberg

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Sept-16
Original languageSwedish
SupervisorJenny Green (Supervisor) & Kristina Juter (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'