Aktiva och hållbara skoltransporter med fokus på klimat och barns hälsa
: Förslag på hur Malmö kommun kan vidareutveckla arbetet med stöd av beteendepåverkande åtgärder

  • Silvia Jevremovic

Student thesis: Bachelor

Date of Award2021
Original languageSwedish
SupervisorBritt-Marie Svensson (Supervisor), Lotta Hansson (Supervisor) & Lennart Mårtensson (Examiner)

Educational program

  • Environmental Strategist - Soil, Water and Urban Development

Courses and Subjects

  • Miscellaneous

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Environmental Sciences (10502)

Cite this

'