Algoritmen som hjälper vid tidsplanering
: ett stöd för personer med ADHD

  • Nikolaj Månsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Oct-09
Original languageSwedish
SupervisorDaniel Einarson (Supervisor) & Kamilla Klonowska (Examiner)

Courses and Subjects

  • Informatics

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Computer Sciences (10201)

Cite this

'