Alkohol och arbetslivet
: En studie av alkoholkulturen i en svensk arbetsorganisation och dess inverkan på de anställdas inställning till alkohol.

 • Jenny Olausson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2007-Apr-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '