Alla som önskar ett sex- och samlevnadslyft, räck upp en hand!
: en kvalitativ studie om sex- och samlevnadsundervisningens kvaliteter samt önskningar från mellanstadielärare

  • Gina Straise Müllern
  • Julia Persson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2019-Jun-04
Original languageSwedish
SupervisorOla Magntorn (Supervisor), Kristina Johansson - Tell (Supervisor) & Hans- Olof Höglund (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'