Allt ljus på lyrikens livsbildande rader
: lyriken som litterärt och didaktiskt innehåll i svenskundervisningen, årskurs F–3 – utifrån ett lärarperspektiv

Translated title of the thesis: All light on the life-forming lines of the lyric: poetry as literary and didactic content in Swedish teaching, year F–3 – from a teacher’s perspective
  • Linnéa Andersson
  • Jeanette Bengtsson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Feb-01
Original languageSwedish
SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & Daniel Möller (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'