”Allting är ju subjektivt i det sammanhanget”
: några lärares uppfattningar om de estetiska uttrycksformernas didaktiska funktion i grundskolans svenskämne

  • Ricky Jardeskog
  • Linus Söderling

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Jun-09
Original languageSwedish
SupervisorAnna Smedberg Bondesson (Supervisor) & Joachim Liedtke (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'