"Alltså i tjuv och polis brukar jag lära mig vad poliser gör"
: Barns perspektiv på lek och lärande i förskolan.

 • Dalida Kuruglic
 • Amanda Nieminen

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2018-Jan-12
  Original languageSwedish
  SupervisorEva Borgfelt (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

  Educational program

  • Förskollärarutbildning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '