Alternativa kommunikationssätt i förskolan
: En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattning av alternativa kommunikationssätt

  • Anna Persson Pedersen
  • Sofie Persson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2022-Dec
Original languageSwedish
SupervisorKatarina Johansson (Supervisor), Maria Rosberg (Examiner) & Kathe Ottosson (Assessor)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'