Användningen av svenska i det engelskspråkiga klassrummet
: Fem lärares syn på translanguaging och kodväxling

  • Emelie Melin
  • Elisabet Holmer

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jun-21
Original languageSwedish
SupervisorMaria Bäcke (Supervisor) & Lena Ahlin (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)
  • Learning (50303)
  • General Language Studies and Linguistics (60201)

Cite this

'