Att återgå till arbete – hur individen upplever att återgå till arbete efter långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom

 • Gunilla Andersson
 • Ida Frostgård
 • Johanna Jungheim

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Psychology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '