Att arbeta med hörförståelse i förskolan
: En studie om pedagogers syn på relationen mellan litteratur och texter och barns läs- och hörförståelse i förskolan

Translated title of the thesis: Listening comprehension in a preschool context
  • Anna Kennedy

Student thesis: University Diploma

Date of Award2019-Mar-18
Original languageSwedish
SupervisorHilma Holm (Supervisor) & Kerstin Hansson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'