”Att förstå det man läser är en demokratisk rättighet”
: En kvalitativ studie om hur lärare reflekterar kring läsförståelse av skönlitterära texter i skolans tidiga år

 • Malhin Carlsson
 • Erika Hagström

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2016-Apr-06
  Original languageSwedish
  SupervisorAnette Edwald (Supervisor) & Victoria Johansson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '