"Att inte längre kunna göra vad man vill"
: En litteraturstudie om att leva med Reumatoid Artrit

 • Emelie Persson
 • Anna Larsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Sept-11
  Original languageSwedish
  SupervisorJohanna Norén (Supervisor)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

  Cite this

  '