Att läsa för en läsare
: lärares och elevers uppfattning om och attityd till lärares högläsning i årskurs 3 och 6

  • Kristina Elmerot
  • Jessika Fasth

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jan-27
Original languageSwedish
SupervisorMary Ingemansson (Supervisor) & Daniel Möller (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'