Att läsa mellan raderna tillsamman.
en studie av inferenser i två modeller för textsamtal

  • Jonna Olofsson
  • Elin Hallberg

Student thesis: Master, one year

Date of Award2020-Jun-11
Original languageSwedish
SupervisorChristina Lindh (Supervisor) & Dahl Christoffer (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'