Att leva med DAMP och ADHD - en empirisk studie om hur pedagoger kan underlätta och stödja barn som lever med DAMP och ADHD

 • Jessica Carlsson
 • Annica Magnusson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Apr-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '